รักษาโรคชอบแก้ตัวของคุณ : โรคแห่งความล้มเหลว

คนที่ไม่ประสบผลสำเร็จนั้นมักจะป่วยเป็นโรคจิตตาย เรียกโรคชนิดนี้ว่า

โรคชอบแก้ตัว ความล้มเหลวทุกครั้งจะติดเชื้อโรคนี้มาก่อนเสมอ และคนโดยทั่วไป

มักจะมีเชื้อของโรคนี้อยู่บ้างไม่มากก็น้อย

Read the rest of this entry »

Advertisements