แม่น้ำเมย

จากตัวอำเภอแม่สอดไปทางตะวันตกตามทางหลวงหมายเลข 105 ประมาณ 6 กิโลเมตร สุดเขตแดนไทยจะถึงแม่น้ำเมย ซึ่งเป็นเส้นกั้นเขตแดนไทยกับพม่า ยาวประมาณ 327 กม. แม่น้ำสายนี้น้ำไหลขึ้น มิได้ไหลล่องเช่นแม่น้ำโดยทั่วไป แม่น้ำเมยมีต้นน้ำอยู่ที่บ้านมอเกอในอำเภอพบพระ จังหวัดตาก แล้วไหลผ่านอำเภอแม่ระมาด ท่าสองยางถึงจังหวัดแม่ฮ่องสอนบรรจบกับแม่น้ำสาละวิน แล้วไหลเข้าในเขตพม่า ลงอ่าวมะตะบัน

fall_17

ข้อมูลจาก : อบจ.ตาก