เขื่อนภูมิพล

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2507 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดชมหาราช เสด็จพระราชดำเนิน ทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนภูมิพล และได้พระราชทานพระปรมาภิไธยให้ชื่อเขื่อนว่า “เขื่อนภูมิพล” นับแต่นั้นเป็นต้นมา เป็นเขื่อนคอนกรีตรูปโค้งแห่งเดียวในประเทศไทย

fall_01_2

สร้างกั้นขวางลำน้ำปิงบริเวณเขาแก้ว อ.สามเงา จ.ตาก ตัวเขื่อนมีความสูงจากฐานราก 154 ม. ความยาวของสันเขื่อน 468 ม. ความกว้างของสันเขื่อน 6 ม. รัศมีความโค้ง 250 ม. อ่างเก็บน้ำมีความจุ 13,462 ล้านลูกบาศก์เมตร ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทั้งหมด 8 เครื่อง รวมกำลังการผลิต 743,800 กิโลวัตต์ และได้มีการปรับปรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้ทันสมัยขึ้นตามเทคโนโลยียุคใหม่ สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องที่ 8 เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดสูบกลับ สามารถเดินเครื่องได้ 2 ระบบ คือ สามารถเดินเป็น Pump เพื่อสูบน้ำกลับไปเก็บที่อ่างเหนือเขื่อน และสามารถเดินเป็น Generator ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ตามปกติ นอกจากนี้ยังมีเขื่อนแม่ปิงตอนล่าง เพื่อทำหน้าที่เก็บกักน้ำไว้ส่วนหนึ่งสำหรับให้เครื่องที่ 8 สูบกลับ

fall_01_1

เขื่อนภูมิพลมีสถานที่น่าสนใจ คือ

– เขื่อนแม่ปิงตอนล่าง อยู่ใกล้วัดท่าปุย อ.สามเงา จ.ตากเป็นเขื่อนเล็กกั้นแม่น้ำปิงห่างจากเขื่อนภูมิพลมาทางด้านท้ายน้ำ 5 กม. ทำให้เกิดอ่างเก็บน้ำแม่ปิงตอนล่าง ตัวเขื่อนประกอบด้วยโครงสร้างใหญ่ 2 ส่วนติดกัน คือส่วนที่เป็นคอนกรีตซึ่งประกอบด้วยอาคารระบายน้ำกับส่วนที่เป็นเขื่อนดินแกนดินเหนียวปิดทับด้วยหินทิ้ง ยาว 200 ม. ความกว้างสันเขื่อน 10 ม.

fall_01_3– สวนเฉลิมพระเกียรติ์ ตั้งอยู่ฝั่งขวาของเขื่อนแม่ปิงตอนล่าง จัดสร้างเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2539 ในพื้นที่ 16 ไร่ ภายในสวนประกอบด้วยต้นราชพฤกษ์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำพระองค์ นอกจากนั้นยังมีพันธ์ไม้อีกหลายชนิดที่จะเน้นหนักไปในโทนสีเหลือง และมีจุดเด่นซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสวนนี้ คือ แปลงไม้ประดับซึ่งปลูกเป็นรูปพระนามาภิไธยย่อ ภ.ป.ร.ในปี พ.ศ. 2539 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้จัดสร้างสวนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสเป็นปีที่พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี

fall_01_4– สวนน้ำพระทัย จัดสร้างขึ้นเนื่องในมหามงคล พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2530 บนเนื้อที่ 16 ไร่ สร้างติดตำหนักเขื่อนภูมิพล ภายในสวนจัดทำเป็นลำธารน้ำผุด ไหลลดหลั่นผ่านฝายน้ำล้น 5 ฝาย ฝายสุดท้ายมีน้ำพุรูปดอกเห็ด จำนวน 9 ดอก มีแท่นจารึกพระราชปนิทาน อดทน อดกลั้น อดออม รอบสระ น้ำพุ เป็นลานปูกระเบื้องดินเผา ประดิษฐานประติมากรรมแทนพระองค์ มีลักษณะเป็นเสาแกนกลางเป็นแท่งกลม มัดรวม 9 ท่อน แกนกลางคล้องด้วยห่วง 5 ห่วงแต่ละห่วงประกอบด้วยโลหะเส้นกลม ห่วงละ 12 เส้น นับรวมแล้ว 60 เส้น ด้านบนสุดเป็นทรงกลมผิวเรียบ จำหลักพระปรมาภิไธยย่อเป็นจุดสูงสุด ภายในสวนจัดทำซุ้มน้ำต้น ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ชาวเหนือที่มีน้ำใจจัดดื่มให้ผู้เดินทาง พันธ์ไม้ที่ปลูกจะเน้นสีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำพระองค์

fall_01_5– อาคารเฉลิมพระเกียรติ์ ตั้งอยู่ตรงข้ามกับสวนน้ำพระทัย จัดสร้างขึ้นในมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ในวันที่ 5 ธันวาคม 2542 ภายในอาคารจัดแสดงเรื่องราวการก่อสร้างเขื่อนและนำเสนอประโยชน์ ทั้งทางตรง และทางอ้อม ที่เกิดจากเขื่อนภูมิพล เรื่องในหลวงกับ กฟผ. การจำหน่ายผลผลิตจากโครงการหลวง ภายนอกอาคารจัดแสดงการทำงานของกังหันน้ำชัยพัฒนา Runner ฯลฯ

นอกจากนี้ ยังมีบริการอื่น ๆ เช่น บ้านพัก ร้านอาหาร เรือท่องเที่ยวในอ่างเก็บน้ำ สนามกอล์ฟ สนามกีฬา ห้องประชุมสัมมนา และการเดินป่าศึกษาธรรมชาต

fall_01_6

ข้อมูลจาก : อบจ.ตาก

Advertisements

วัดพระพุทธบาทดอยเขาหนาม

วัดพระพุทธบาทดอยเขาหนาม เป็นเกาะกลางน้ำ อยู่ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล มีวัดพระพุทธบาท ประดิษฐานอยู่บนยอดดอย ภายในวัดมีรอยพระพุทธบาท และศาลาประดิษฐานองค์พระประธาน ทิวทัศน์โดยรอบงดงาม

wat_14_2ข้อมูลจาก : อบจ.ตาก