หมายเหตุ

บล็อกนี้ทำขึ้นเป็นการชั่วคราว เพื่อประสงค์จะให้เพื่อนๆ ที่่มาร่วมพบปะสังสรรค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์กันในทุกๆ ปี ได้เข้ามาชมกิจกรรมที่ได้ทำร่วมกันไว้ในโอกาสต่างๆ และยังเืพื่อให้เพื่อนๆ ที่ไม่มีโอกาสได้มาร่วมกันทำกิจกรรมได้เห็นบรรยากาศในการทำกิจกรรมนั้นๆ ถ้าเพื่อนๆ คนใดมีความประสงค์จะพัฒนาเป็นเว็บไซต์ หรือเป็นบล็อกที่ดียิ่งๆ ขึ้นไปก็สามารถดำเนินการพัฒนาได้เลยนะคร๊าบบบบ…