ป้องกัน: รายงานการเงิน “รายรับจากกิจกรรมรุ่น”

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

แจ้งความคืบหน้า

เพื่อนๆ หลายคนที่ได้มาร่วมงานเลี้ยงในวันที่ 2 มกราคม 2552 หลายๆ ท่านคงจะมีคำถามอยู่ในใจว่าเงินที่เก็บในวันนั้น(ที่เรียกว่าเงินรุ่น) เอาไปใช้ทำอะไรบ้างและมีจำนวนคงเหลือเท่าไหร่ ใจเย็นๆ นะครับเพราะตอนนี้ ฝ่ายการเงิน ซึ่งได้แก่

  1. ธนาพร โม้ฟู(หน่อยห้อง2)
  2. ดต.วีรพล กาวี(พลห้อง4)
  3. อำนาจ วงษ์ศิลาขาว(ตุ๋ยห้อง1 ประธานรุ่น ต.พ.30)

กำลังดำเนินการสรุปยอดตัวเลขอยู่นะครับ เมื่อเสร็จแล้วจะนำมารายงานให้เพื่อนๆ ทุกท่านที่ต้องการทราบในห้องนี้นะครับ