ความคิดมี..มิติ

“เพียงเปลี่ยนความคิด…ชีวิตก็จะเปลี่ยนไป”

“วุฒิการเรียนน่ะ จำเป็นสำหรับลูกจ้างเท่านั้นแหละ”

“จำไว้นะ ความล้มเหลวของยอดคนน่ะ ยิ่งใหญ่กว่าความสำเร็จคนธรรมดา เสมอ”

“การเรียนน่ะไม่สำคัญเท่าการศึกษาหรอก เรียนต้องรอคนสอน  ศึกษาคือหาเอง”

เรื่องๆ เดียวกัน แต่พอให้คนที่มี คุุณวุฒิ วัยวุฒิ ต่างกันมาพิจารณา…ผลลัพธ์ของคำตอบ…จะไม่เหมือนกัน

บทความที่่่ท่านจะอ่านต่อไปนี้ เป็นบทความดีๆ เกี่ยวกับมุมมองของความคิด ระหว่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ

กับผู้ที่กำลังเริ่มเดินทางไปสู่ความสำเร็จ ซึ่งมีเพื่อนของผมคนหนึ่ง(เภสัชกรหญิง)ได้ส่งมาให้ผมอ่าน เมื่อผมอ่าน

แล้วก็รู้สึกประทับใจเป็นอย่างมาก จึงต้องการนำเสนอให้ท่านทั้งหลายได้ลองพิจารณาดู

คัดลอกมาจาก http://m.exteen.com/blog/bodyfit/read/1315510 (ผมได้แก้ไขเพิ่มเติมบางส่วนของ

บทความนี้ด้วย)

Read the rest of this entry »

รักษาโรคชอบแก้ตัวของคุณ : โรคแห่งความล้มเหลว

คนที่ไม่ประสบผลสำเร็จนั้นมักจะป่วยเป็นโรคจิตตาย เรียกโรคชนิดนี้ว่า

โรคชอบแก้ตัว ความล้มเหลวทุกครั้งจะติดเชื้อโรคนี้มาก่อนเสมอ และคนโดยทั่วไป

มักจะมีเชื้อของโรคนี้อยู่บ้างไม่มากก็น้อย

Read the rest of this entry »

ถ้าคุณคิดว่าคุณทำได้ คุณก็จะทำได้

มนุษย์ทุกคนต้องการความสำเร็จ ไม่มีใครพอใจที่จะอยู่อย่างขัดสน

หรือชอบที่จะเป็นรองคนอื่นให้เขาสับโขกตลอดเวลา

หัวใจของการสร้างความสำเร็จที่สำคัญที่สุดข้อหนึ่ง คือ

ความศรัทธานั้นสามารถเคลื่อนแม้กระทั่งภูผา

Read the rest of this entry »