แจ้งข่าวมรณกรรม คุณแม่เฮือน แสงนุช

พวกเราชาว ต.พ.30 ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับ คุณวศินี แก้วภักดี (แสงนุช) [มาลัย ห้อง 8] และครอบครัว กับการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของ คุณแม่เฮือน แสงนุช เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2552 เวลา 01.00 น.

ในการนี้ ทางเจ้าภาพขอเรียนเชิญเพื่อนชาว ต.พ.30 มาร่วมในงานฟังสวด พระอภิธรรม และร่วมในงานฌาปณกิจ ตามกำหนดการดังนี้

กำหนดการสวดพระอภิธรรม และวันฌาปณกิจ

  • สวดพระอภิธรรม วันที่ 17-19 เมษายน 2552 เวลา 20.00 น ณ วัดมณีบรรพตวรวิหาร (วัดเขาแก้ว)
  • ทำพิธีฌาปณกิจ วันที่ 20 เมษายน 2552 เวลา 16.00 น ณ เมรุวัดมณีบรรพตวรวิหาร (วัดเขาแก้ว)


%d bloggers like this: