งานประเพณีขึ้นธาตุเดือนเก้า

culture_14

จัดขึ้นในวันขึ้น 14 ค่ำ และ 15 ค่ำเดือน 9 ของภาคเหนือหรือเดือน 7 ของภาคกลาง (ประมาณปลายเดือนพฤษภาคม-ต้นเดือนมิถุนายน) จัดขึ้น เพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระบรมธาตุ อ.บ้านตาก ทางวัดจะจัดให้มีพิธีสมโภช และสักการะพระบรมธาตุ

culture_15

ข้อมูลจาก : อบจ.ตาก

Advertisements
%d bloggers like this: