ขอเชิญศิษย์เก่า โรงเรียนตากพิทยาคม รุ่นปีการศึกษา 2530 ทุกท่าน

ขอเชิญพวกเราชาว ต.พ.30 ร่วมรดน้ำดำหัวอาจารย์

เนื่องในวันเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึงนี้ กระผม นายอำนาจ วงศ์ศิลาขาว ในฐานะประธานศิษย์เก่าโรงเรียนตากพิทยาคม รุ่น 30 ขอเรียนเชิญพวกเราชาว ต.พ.30 ร่วมกันไปรดน้ำดำหัวอาจารย์โรงเรียนตากพิทยาคม ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่ง ของพวกเรา ในฐานะที่ได้ชื่อว่าเป็น “ศิษย์เก่า” ทั้งยังเป็นช่วงเวลาอันดีสอดรับกับประเำพณีสงกรานต์ ที่พวกเราเหล่าลูกศิษย์จะไ้ด้ถือโอกาสขอขมาสิ่งต่างๆ ที่เราได้เคยล่วงเกินท่านอาจารย์ไว้ งานนี้ทางโรงเรียนตากพิทยาคมได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว ดังนั้น กระผมจึงถือโอกาสนี้ในฐานะตัวแทนของพวกเราชาว ต.พ.30 แจ้งความประสงค์ต่อทาง โรงเรียนตากพิทยาคม ว่าพวกเราจะขอเข้าร่วมในกิจกรรมอันดีงามนี้ด้วย ดังน้น จึงอยากจะขอ เชิญขวนเพื่อนๆ ชาว ต.พ.30 ทุกท่านมาร่วมในกิจกรรมอันดีงานนี้ ในวันที่ 14 เมษายน 2552 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม จ.ตาก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือร่วมใจจากเพื่อนๆ ชาว ต.พ.30 ทุกท่านเป็นอย่างดี

ขอแสดงความนับถือ

อำนาจ วงศ์ศิลาขาว

เอกสารแนบ

e0b8a3e0b894e0b899e0b989e0b8b3e0b894e0b8b3e0b8abe0b8b1e0b8a7e0b884e0b8b8e0b893e0b884e0b8a3e0b8b9

กำหนดการ

กำหนดการ


Advertisements
%d bloggers like this: