งานประเพณีลอยกระทงสายฯ : การประกวดกระทงสาย

การแข่งขันการปล่อยกระทงสายของแต่ละชุมชน เพื่อชิงถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จะเริ่มจากการปล่อยกระทงนำ ตามด้วยกระทงตาม และกระทงปิดท้าย ผู้ลอยจะต้องใช้ความสามารถในการลอยเพื่อให้กระทงไหลตามลำน้ำอย่างต่อเนื่องไปตามสายน้ำ ซึ่งทำให้เห็นเป็นแนวยาวสุดสายตา และในระหว่างที่ปล่อยกระทงนั้น จะมีฝ่ายเชียร์ซึ่งจะตั้งกองเชียร์อยู่บนริมฝั่งแม่น้ำ ส่งเสียงเชียร์ ตีฆ้องกลอง ร้องเพลงร่ายรำกันเป็นที่สนุกสนาน

หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินการแข่งขันลอยกระทงสาย ไหลประทีปพันดวง

กระทงนำ มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1) จะต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่ต่ำกว่า 1.50 เมตร และไม่เกิน 3.00 เมตร
2) ประดิษฐ์ให้สวยงามตามวัฒนธรรมไทย
3) ในกระทงประกอบด้วย ผ้าสบง หมากพลู เมี่ยง เครื่องกระยาบวช ของกินของทาน ดอกไม้ธูปเทียน ฯลฯ

culture_06

การปล่อยกระทงนำ

กระทงตาม มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

1) จะต้องมีจำนวนกระทงตาม (กะลามะพร้าว) 1,000 กระทง

2) วัสดุที่ทำให้เกิดแสงสว่าง ใช้ด้ายหรือเชือกฟั่นเป็นรูปตีนกา ทำเป็นไส้ หล่อด้วยเทียนไขหรือขี้ผึ้ง

culture_09

กระทงตาม

กระทงปิดท้าย มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

1) จะต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่ต่ำกว่า 0.50 เมตร

2) ประดิษฐ์ให้สวยงามตามวัฒนธรรมไทย

3) มีสัญลักษณ์ให้ทราบว่าได้สิ้นสุดการลอยแล้ว

culture_10

การเตรียมปล่อยกระทงปิดท้าย

การปล่อยกระทงสาย (สภาพการลอย) มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1) มีสมาชิกลงไปช่วยทีมละไม่เกิน 20 คน
2) แต่งการในลักษณะอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเหมือนกันทั้งทีม
3) ให้ลงอยู่ในน้ำได้ ในระยะที่ห่างจากท่าปล่อยไม่เกิน 10 เมตร
4) ใช้เวลาปล่อยไม่เกิน 30 นาที (เริ่มจับเวลาตั้งแต่ปล่อยกระทงนำ จนถึง กระทงปิดท้าย)
5) สายของกระทงต้องมี แสงสว่าง คงทน และเป็นสายยาวต่อเนื่อง

culture_07

การจุดกระทงตาม

culture_08

การปล่อยกระทงตาม

การเชียร์ มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1) กองเชียร์ของทีมที่กำลังปล่อย ขึ้นไปแสดงบนเวทีกลางน้ำ โดยใช้เวลาแสดง 30 นาที (เริ่มแสดงพร้อมกับการปล่อยกระทง)
2) มีผู้แสดงจำนวน ไม่น้อยกว่า 80 คน
3) การแต่งกายแสดงออกถึงวัฒนธรรมและประเพณีไทย
4) เพลงที่นำมาร้องเป็นเพลงที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมประเพณีไทย มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับประเพณีไทย
5) เครื่องดนตรีที่ใช้เป็นเครื่องดนตรีไทย
6) ให้ใช้กะลาเป็นส่วนประกอบของการแสดง อย่างน้อย 1 ชุด

culture_13

การรำประกอบการปล่อยกระทงสาย

culture_11

การร้องเพลงประกอบการปล่อยกระทงสาย

culture_12

การเล่นดนตรีประกอบการปล่อยกระทงสาย

ขบวนแห่ มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1) ให้นำ กระทงนำ กระทงตาม และกระทงปิดท้าย มาร่วมขบวนแห่ทุกขบวนเพื่อทำการประกวด
2) มีผู้ร่วมขบวนแห่จำนวนไม่น้อยกว่า 100 คน แต่ไม่เกิน 150 คน แต่งกายในลักษณะส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
3) รถที่เข้าร่วมขบวนแห่ใช้รถยนต์หรือล้อเลื่อนอื่นๆ รวมแล้วไม่เกิน 5 คัน พร้อมตกแต่งให้สวยงามทุกคัน
4) ต้องมี ธิดากระทงสาย ร่วมมาในขบวนแห่ด้วย
5) ขบวนที่มีการแสดงให้แสดงในลักษณะเคลื่อนที่ เพื่อขบวนจะได้เคลื่อนไปโดยไม่ขาดตอน

ธิดากระทงสาย มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1) จัดประกวดธิดากระทงสายบนเวทีกลางลำน้ำปิง
2) เป็นหญิงสาวอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี
3) การแต่งกายให้แต่งกายชุดไทย

การประกวดตกแต่งกระทงสายหน้าหน่วยงานหรือองค์กร มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1) กระทงสายจะต้องประกอบด้วย กระทงนำ กระทงตาม และกระทงปิดท้าย
2) ประดับตกแต่งไว้บริเวณหน้าหน่วยงานหรือองค์กรนั้นๆ หรือในบริเวณที่เหมาะสม

ข้อมูลจาก : อบจ.ตาก


โฆษณา
%d bloggers like this: