ล่องทะเลสาบแม่ปิง

การสร้างเขื่อนภูมิพลทำให้ลำน้ำเหนือเขื่อน กลายเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่เรียกกันว่า ทะเลสาบแม่ปิง มีความยาวตามลำน้ำปิงไปจนถึง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ รวมระยะทาง 204 กม. จุดประสงค์หลักของทะเลสาบแห่งนี้ คือใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับใช้ผลิตไฟฟ้า และการชลประทาน และเป็นแหล่งเพาะพันธ์น้ำจืด แต่ผลพลอยได้ที่สำคัญคือ ใช้เป็นสถานที่สำหรับการล่องเรือสำราญ และแพที่มีเรือลากจูงจากหน้าเขื่อน เพื่อชมทิวทัศน์ของทะเลสาบ และป่าเขาธรรมชาต

fall_24_1

fall_24_2

fall_24_3

fall_24_4

จากหน้าเขื่อนสามารถเดินเรือหรือล่องแพขึ้นไปผ่านอ่างเก็บน้ำกว้างใหญ่สลับกับช่องน้ำแคบ ช่วงที่เป็นอ่างน้ำใหญ่มีสี่บริเวณ นับจากเหนือเขื่อนขึ้นไป คือ อ่างที่ 1 อ่างที่ 2 อ่างที่ 3 และอ่างสุดท้าย คือดอยเต่า จ.เชียงใหม่ ระยะทางทั้งสิ้น 140 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 วันเต็ม สำหรับสถานที่ที่นิยมแวะชมและมองเห็นจากทะเลสาบตามอ่างต่าง ๆ ได้แก่

wat_14_2

วัดพระพุทธบาทดอยเขาหนาม

fall_24_7

เกาะวาเลนไทน์หรือเกาะดอยลาน

fall_24_6

เขาคันเบ็ด

wat_14_1

พระธาตุแก่งสร้อย

fall_24_5

ดอยพ่อหลวง เขาพระพุทธบาทท่าเฮ้าหรือท่าฮ้าว ผาอาบนาง ถ้ำช้างร้อง น้ำตกฟ้าปลิ้นและน้ำตกแก่งสร้อย ถ้ำโยคี

ข้อมูลจาก : อบจ.ตาก

Advertisements
%d bloggers like this: