ดอยหัวหมด

อยู่ในเขตบ้านอุ้มผาง ม.1 ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จากตัวอำเภออุ้มผาง-ปะละทะ ประมาณ 10 กม. ลักษณะเป็นภูเขาหินปูนทอดแนวหลายลูกติดต่อกันยาวประมาณ 30 กม. บนเขาไม่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นมีแต่ต้นไม้เตี้ยๆ จำพวก ปรงดอกเทียน และดอกไม้ป่าขึ้นปกคลุมออกดอกสะพรั่งในฤดูฝนจุดชมวิวดูทะเลหมอกในยามเช้า ซึ่งสามารถมองเห็นตัวอำเภออุ้มผาง ผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์และทิวเขาสลับซับซ้อนได้โดยรอบ

fall_22

ข้อมูลจาก : อบจ.ตาก

Advertisements
%d bloggers like this: