เนินพิศวง

มีลักษณะเป็นทางขึ้นเนินอยู่บนถนนสายตาก-แม่สอด ตรงหลักกิโลเมตรที่ 68 เป็นเรื่องแปลกคือเมื่อนำรถไปจอดไว้ตรงทางขึ้นเนินโดยไม่ได้ติดเครื่อง รถจะไหลขึ้นเนินไปเอง มีนักวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์ถึงสาเหตุนี้พบว่าเกิดจากเป็นภาพลวงตา เนื่องจากได้มีการวัดระดับความสูงของเนินเขาลูกนี้แล้วปรากฏว่าช่วงที่มองเห็นเป็นเนินเขานั้น มีระดับต่ำกว่าช่วงที่เห็นเป็นทางขึ้นเนินเขา ดังนั้นรถที่เรามองเห็นไหลขึ้นนั้น ที่จริงไหลลงสู่ที่ต่ำกว่า แต่ก็ไม่มีผู้ใดสามารถบอกได้ว่าเหตุใดจึงมองเห็นเป็นภาพลวงตาเช่นนั้นได้

fall_15

ข้อมูลจาก : อบจ.ตาก

%d bloggers like this: