น้ำตกพาเจริญ

น้ำตกพาเจริญหรือเรียกอีกชื่อว่า “น้ำตกร่มเกล้า 97 ชั้น” อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติพาเจริญ อยู่ริมทางหลวงหมายเลข 1090 (แม่สอด-อุ้มผาง) บริเวณ กม.ที่ 37 มีทางลูกรังแยกซ้ายมืออีก700 ม.จะถึงตัวน้ำตกซึ่งอยู่ในเขตของหมู่บ้านพาเจริญ เป็นน้ำตกหินปูนที่สูงประมาณ 50 ม. ไหลเรียงลงมาผ่านแอ่งน้ำที่มีอยู่สลับเป็นช่วง ๆ เหมือนขั้นบันไดนับรวมได้ 97 ชั้น แอ่งใหญ่ที่สุดอยู่ชั้นล่าง มีน้ำตลอดปี บริเวณโดยรอบร่มรื่นเหมาะกับการพักผ่อน

fall_09_1ชื่อน้ำตกพาเจริญตั้งขึ้นตามผู้ค้นพบน้ำตกคนแรก คือ สหายพา ซึ่งเป็น ผกค.ที่มาซ่องสุมกำลังอยู่ในบริเวณนี้ ต่อมามีชาวบ้านเข้ามาอาศัยอยู่หลายครัวเรือนจนกลายเป็นหมู่บ้านเสรีราษฎร์ขึ้น เมื่อความเจริญเข้ามาชาวบ้านจึงเติมคำว่าเจริญต่อท้าย ชื่อน้ำตกพา จึงกลายเป็นน้ำตกพาเจริญ สำหรับชื่อน้ำตกร่มเกล้ามาจากน้ำตกอยู่ในเขตบ้านร่มเกล้า จึงตั้งอีกชื่อหนึ่งว่าการที่ทาง “น้ำตกร่มเกล้า 97 ชั้น”

fall_09_2

ข้อมูลจาก : อบจ.ตาก

Advertisements
%d bloggers like this: