ตลาดริมเมย

fall_05_1เป็นชุมชนบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเมยตรงข้ามกับ อ.เมียวดี ของสหภาพพม่าเป็นตลาดค้าขายสินค้าพื้นเมืองมากมายทั้งของไทยและพม่า เช่น หน่อไม้แห้ง ปลาแห้ง ปลาหัวยุ่ง ถั่ว เครื่องหนัง

fall_05_2นอกจากนี้ยังเป็น ตลาดการค้าอัญมณี เช่น หยก ทับทิม และพลอยสีจากพม่า และเป็นจุดผ่านแดนระหว่างไทย-พม่า มีสะพานมิตรภาพไทย-พม่าอยู่ในบริเวณเดียวกัน

fall_05_3นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ประสงค์จะข้ามแดนไปยังประเทศพม่า จะต้องชำระค่าผ่านแดน นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศไม่อนุญาตให้ข้ามแดนที่บริเวณด่านแม่สอด

fall_05_4

ข้อมูลจาก : อบจ.ตาก

Advertisements
%d bloggers like this: