แจ้งข่าว มรณกรรมของ คุณแม่บุญศรี อรัญพิทักษ์

01พวกเราชาว ต.พ.30 ต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับ นายสิทธิพงษ์ อรัญพิทักษ์(เล็กห้อง4) กับการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของ คุณแม่ บุญศรี(พร) อรัญพิทักษ์ ขอให้ผลบุญทั้งหลายที่พวกเราชาว ต.พ.30 ที่ได้ทำมาทั้งในชาติภพที่แล้วและในชาติภพนี้จงส่งไปถึงแด่ คุณแม่ บุญศรี(พร) อรัญพิทักษ์ ของให้คุณแม่จงไปสู่สุขติ ด้วยเทอญ

กำหนดสวดพระอภิธรรม วันที่ 15-18 มีนาคม 2552 เวลา 20.00 น ณ วัดดอนแก้ว อ.เมือง จ.ตาก

กำหนดวันฌาปณกิจ วันที่ 19 มีนาคม 2552 เวลา 15.30 น.

วันที่ 17 มีนาคม 2552

ลูกๆ ชาว ต.พ.30 ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรม

โดยการนำของประธานรุ่น นายอำนาจ วงศ์ศิลาขาว (ตุ๋ย)

สิทธิพงษ์ อรัญพิทักษ์ (เล็ก)

ขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติและเพื่อนๆ ชาว ต.พ.30 ทุกท่าน ที่ให้เกี่ยรติมาร่วมในงานนี้

Advertisements
%d bloggers like this: