วัดชุมพลคีรี

ตั้งอยู่ในตัว อ.แม่สอด เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า 200 ปี สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2314 เดิมชื่อวัดกลาง ภายในประดิษฐานเจดีย์สีทององค์ใหญ่ สร้างใหม่ซึ่งจำลองแบบมาจากเจดีย์ชเวดากองของพม่า รอบเจดีย์รายรอบด้วยเจดีย์บริวาร 20 องค์ ภายในโบสถ์ประดิษฐานพระพุทธรูปประธาน ปางมารวิชัย ที่จำลองมาจากพระพุทธชินราช แต่ย่อขนาดลงมา องค์พระธาตุบรรจุคัมภีร์และพระพุทธรูป ส่วนในวิหารเป็นที่เก็บกลองโบราณอายุกว่า 200 ปี

wat_17ข้อมูลจาก : อบจ.ตาก

Advertisements
%d bloggers like this: