วัดโพธิคุณ (วัดห้วยเตย)

wat_15_1อยู่ห่างจากอำเภอแม่สอดไป 12 ก.ม. ทางไปศาลเจ้าพ่อพระวออยู่แยกขวามือเป็นทางเข้าวัดจากปากทาง 500 เมตร บนลานกว้างจะปรากฎอุโบสถวัดโพธิคุณตั้งตระหง่าน อาคารสถาปัตยกรรมไทยสูง 3 ชั้นลักษณะตรีมุข ภายในได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม สีสรรอันวิจิตรของดาวเพดาน สลักไม้ปิดทองประดับกระจก ภายในอุโบสถประดิษฐาน พระตรีโลกเชษฐ์ พระพุทธรูปประธานปางมารวิชัย

wat_15_2ข้อมูลจาก : อบจ.ตาก

Advertisements
%d bloggers like this: