วัดดอยข่อยเขาแก้ว

wat_12_1ตั้งอยู่หลังบ้านปากห้วยแม่ท้อในเขตตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงประมาณ 20 ม.เป็นที่ตั้งโบราณสถานที่ชาวบ้านเรียกว่า “วัดพระเจ้าตากสิน” เนื่องจาก ปี พ.ศ. 1317 ครั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเสด็จยกทัพไปตีเมืองเชียงใหม่ครั้งที่ 2 ได้เสด็จมาประทับ ณ ตำหนักสวนมะม่วง บ้านระแหง พระราชทานปืนดาบคาบศิลา 100 กระบอก ไว้สำหรับบ้านระแหงจะได้ป้องกันข้าศึก และได้เสด็จไปมัสการพระปฏิมากร ณ วัดกลางดอยข่อยเขาแก้ว ครั้งนั้นได้ตรัสถามพระสงฆ์ว่าจำพระองค์ได้หรือไม่ พระสงฆ์รูปนั้นยังจดจำพระองค์ได้ด

wat_12_2

และมีเรื่องเล่าว่า เมื่อครั้งที่พระองค์อยู่ที่บ้านระแหง ได้กระทำสัตยาธิษฐานเสี่ยงบารมี โดยได้ใช้ไม้เคาะระฆังขว้างไปโดยไกลยังลูกแก้วหรือถ้วยแก้ว อธิษฐานว่าขอให้ไม้ถูกจำเพาะส่วนที่คอดกิ่วอยู่ ลุกแก้วนั้นอย่าได้เสียหาย ปรากฎว่า ไม้เคาะระฆังขว้างไปถูกดังคำอฐิษฐาน จึงได้นำลูกแก้วนั้นไปติดไว้ที่ยอดเจดีย์ ปัจจุบันลูกแก้วยอดเจดีย์วัดดอยเขาแก้วได้หายไปแล้ว และเล่ากันว่ายังมีเจดีย์อีกองค์หนึ่งซึ่งประดิษฐานลูกแก้วเสี่ยงทาย อยู่ที่วัดกลางสวนดอกไม้ใกล้กับวัดดอยข่อยเขาแก้ว แต่ลูกแก้วนั้นก็หายไปด้วยเช่นกัน

wat_12_3วัดดอยข่อยเขาแก้วมีโบราณสถานที่น่าสนใจ ได้แก่ พระอุโบสถซึ่งกรมศิลปากรได้ขุดค้น และบูรณะเสร็จแล้ว ประกอบด้วย พระอุโบสถ ลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนแบบศิลปะอยุธยาตอนกลาง-ปลาย ขนาด 7.27×13.5×3.30 ม. มีลานประทักษิณและกำแพงแก้วล้อมรอบ ฐานก่ออิฐของวิหาร พลับพลาที่ประทับพลับพลาสำหรับข้าราชการที่ตามเสด็จ เจดีย์รายสามองค์ และยังพบบ่อหมักปูนโบราณซึ่งสันนิษฐานว่าใช้หมักปูนเพื่อทำปูนปั้นประดับพระอุโบสถและวิหาร

wat_12_4และยังมีศาลเสด็จแม่นกเอี้ยงและศาลเสด็จพ่อไหฮอง เป็นศาลที่ตั้งขึ้น เพื่อบูชาพระราชมารดาและพระราชบิดาในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

wat_12_5

ข้อมูลจาก : อบจ.ตาก

Advertisements
%d bloggers like this: