แจ้งข่าว การส่งเอกสารายงานการเงิน

ขณะนี้ทางคณะกรรมการ ต.พ.30 ได้ทำการจัดส่งเอกสาร “รายงานการเงินของรุ่น” ไปให้แก่เพื่อนๆ แล้วนะครับ เพื่อนๆ อาจจะได้รับภายในอาทิตย์หน้า เราจัดส่งตามที่อยู่ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้นะครับ ถ้าท่านใดไม่ได้รับก็ช่วยแจ้งข้อมูลของท่านได้ที่ เว็บบอร์ด ต.พ.30 นะครับ

ในการจัดส่งเอกสารในครั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณ เพื่อน ธนิษตาภรณ์  พุดตาลดง (คุณนายแจ๊ส/6) ซึ่งทางคณะกรรมการ ต.พ.30 ได้เชิญให้มารับหน้าที่เป็น “ประชาสัมพันธ์ของรุ่น ต.พ.30” และ คุณนายเธอก็ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีเยี่ยม พวกเราในฐานะเพื่อนๆ ชาว ต.พ.30 ทุกคน จึงขอขอบพระคุณในความมีน้ำใจมา ณ ที่นี้ด้วย

ธนิษตาภรณ์  พุดตาลดง
Advertisements
%d bloggers like this: