วัดสีตลาราม

วัดสีตลารามหรือวัดน้ำหัก เป็นศาสนสถานเก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัดตาก ตั้งอยู่ที่บ้านจีน ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก วัดนี้ตั้งอยู่ในใจกลางย่านชุมชน มีถนนรอบวัด เหตุที่เรียกว่าวัดน้ำหัก เพราะในสมัยก่อนบริเวณด้านตะวันตกของวัดเป็นแม่น้ำปิง กระแสน้ำไหลหักวน เนื่องจากเมื่อถึงหน้าน้ำหลากน้ำจากห้วยแม่ท้อซึ่งไหลแรงมาก ได้ไหลตัดกระแสน้ำของแม่น้ำปิงให้เบนหักมายังท่าน้ำหน้าวัดนี้ ต่อมาได้มีการถมดินสองฝั่งแม่น้ำ ร่องน้ำเปลี่ยนไป จึงไม่มีคุ้งน้ำที่มีกระแสน้ำไหลวนให้เห็นอีก

wat_09_1วัดนี้มีพระอุโบสถมีพระอุโบสถและกุฏิพระที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ในบริเวณวัดยังเป็นที่ตั้งของโรงเรียนถมยาวิทยาทานซึ่งสร้างเมื่อ ปี พ.ศ. 2478 เป็นอาคารไม้ทรงยุโรป ตามชายคาประดับประดาด้วยไม้ฉลุลวดลายสวยงาม อาคารหลังนี้เคยเป็นโรงเรียนสอนหนังสือแก่เด็กในชุมชนบริเวณนี้มาก่อน ปัจจุบันเลิกใช้งานแล้ว

wat_09_2ข้อมูลจาก : อบจ.ตาก

Advertisements
%d bloggers like this: