วัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง

อยู่ตรงข้ามกับศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เดิมทีวัดนี้มีอยู่สองวัดติดกัน คือ วัดโบสถ์มณีราษฎร์ และวัดศรีบุญเรือง ในปี พ.ศ. 2497 ได้รวมเป็นวัดเดียวดังในปัจจุบัน

wat_08_1วัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2402 เดิมวิหารเป็นไม้สักทั้งหลัง ภายในวิหารมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เขียนขึ้นบนไม้กระดานข้างละแปดภาพ บนผนังปูนข้างพระประธานสองภาพ และด้านหลังพระประธานหนึ่งภาพ ภาพทั้งหมดเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ ซึ่งกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว ถัดจากวิหารจะพบกับเจดีย์ที่แปลกองค์หนึ่ง เพราะองค์เจดีย์เป็นทรงมอญ แต่มีวิหารแบบไทย ภายในวิหารหลังนี้ประดิษฐานหลวงพ่อพุทธมนต์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปเนื้อสัมฤิทธิ์สมัยสุโขทัยที่มีพุทธลักษณะสวยงามมาก คาดว่าสร้างขึ้นราวต้นพุทธศตวรรษที่ 19

wat_08_2ข้อมูลจาก : อบจ.ตาก

Advertisements
%d bloggers like this: