ผาสามเงา

wat_07_1

อยู่ในตำบลย่านรี อ.สามเงา จากตัวจังหวัดใช้เส้นทางหมายเลข 1107 ผ่านทางแยกไปเจดีย์ยุทธหัตถีไปประมาณ 25 กม. หรือถ้าใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ถึงกิโลเมตรที่ 463 จะมีทางแยกซ้ายเข้าเขื่อนภูมิพลไปประมาณ 10 กม. ถึงอ.สามเงาจะมองเห็นขุนเขาใหญ่ลูกหนึ่ง ชาวบ้านเรียกว่า “ผ่าสามเงา” เพราะที่เชิงเขาริมหน้าผานั้น เจาะเป็นช่องลึกเข้าไปในเนื้อภูเขาเรียงกัน 3 ช่อง ประดิษฐานพระพุทธรูปปิดทองช่องละองค์ มีบันไดไม้ต่อให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปนมัสการพระพุทธรูปได้ ตามตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่า พะนางจามเทวีราชธิดาแห่งกรุงละโว้ เป็นผู้สร้างเมื่อครั้งเดินทางตามลำน้ำปิง เพื่อขึ้นไปครองเมืองหิริกุญไชย หรือลำพูน

wat_07_2ข้อมูลจาก : อบจ.ตาก

Advertisements
%d bloggers like this: