วัดมณีไพรสณฑ์

ตั้งอยู่ในตลาด อ.แม่สอด สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.2328 สถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ คือเจดีย์วิหารสัมพุทเธ ซึ่งเป็นทั้งวิหารและองค์เจดีย์ในอาคารเดียวกัน บนองค์เจดีย์มีเจดีย์เล็ก ๆ ล้อมรอบถึง 233 องค์ แต่ละช่องมีพระพุทธรูปบรรจุอยู่ถึง 512,028 องค์ ด้านหลังวัดมีบริการอบสมุนไพรแบบโบราณทุกวัน

wat_16ข้อมูลจาก : อบจ.ตาก

Advertisements
%d bloggers like this: