กิ่งอำเภอวังเจ้า

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 3 ตำบล 26 หมู่บ้าน 1 เทศบาล 3 อบต.  มีประชากรทั้งสิ้น 28,446 คน เป็นชาย 14,391 คน หญิง 14,055 คน  มีพื้นที่ทั้งสิ้น 329 ตร.กม

แผนที่กิ่งอำเภอวังเจ้า

vangjao

1.ต.ประดาง  2.ต.นาโบสถ์  3.ต.เชียงทอง

Advertisements
%d bloggers like this: