ประวัติอำเภอเมืองตาก

ที่ว่าการอำเภอเมืองตาก เดิมตั้งอยู่รวมกับศาลากลางจังหวัดตาก ต่อมา พ.ศ.2499ได้ย้ายไปสร้างที่ริมถนนพหลโยธิน ซึ่งขณะนี้เป็นที่ตั้งด่านป่าไม้ตาก เมื่อ พ.ศ.2508 ได้เกิดเพลิงไหม้ที่ว่าการอำเภอ จึงได้ย้ายไปเช่าบ้านของหลวงสรรค์บุรานุรักษ์ จนกระทั้ง พ.ศ.2510 ได้ก่อสร้างและเปิดใช้ที่ว่าการอำเภอแห่งปัจจุบันนี้

ที่ว่าการอำเภอเมืองตากในอดีต

muang_office

ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 14 ตำบล 95 หมู่บ้าน 1 เทศบาล และ 10 อบต. มีประชากร 99,736 คน เป็นชาย 50,020 คน หญิง 49,716 คน มีพื้นที่ 1,600 ตร.กม.

สะพานข้ามแม่น้ำปิง อ.เมืองตาก ในอดีต

ping_bridge

แผนที่อำเภอเมืองตาก

muangtak

1. ต.หนองหลวง 2. ต.ระแหง 3. ต.หัวเดียด 4. ต.เชียงเงิน 5. ต.หนองบัวเหนือ
6. ต.ป่ามะม่วง 7. ต.แม่ท้อ 8. ต.หนองบัวเหนือ 9. ต.ไม้งาม 10. ต.น้ำรึม 11. ต.วังประจบ
12. ต.วังหิน 13. ต.โป่งแดง 14. ต.ตลุกกลางทุ่ง

ข้อมูลจาก http://www.tak.go.th

Advertisements
%d bloggers like this: