ประกาศชาว ต.พ.30 ควรอ่าน

เนื่อจากมีเพื่อนเราบางคนได้ให้ความเห็นเป็นข้อคิดที่น่าสนใจเกี่ยวกับ รายชื่อ/ที่อยู่ ของพวกเราว่า

ควรจะเก็บรักษาไว้เป็นแบบส่วนตัว เพราะเป็นข้อมูลส่วนบุคคล บางท่านอาจไม่ต้องการเปิดเผยให้ผู้ใดทราบ

เพราะฉะนั้นด้วยความเคารพในความเป็นปัจเจกบุคคล ดังนั้น จึงเห็นควรว่าในหัวข้อเกี่ยวกับ รายชื่อ/ที่อยู่ นี้

จะใส่รหัสพาสเวิดร์ไว้ให้ แล้วรหัสผ่านจะส่งให้ตามอีเมลของเพื่อนๆ ต่อไป ในกรณีของเพื่อนๆ ที่ไม่สามารถ

ติดต่อทางอีเมลได้ รบกวนเพื่อนๆ ที่ได้รับรหัสทางอีเมลแล้ว ช่วยบอกต่อพวกเราชาว ต.พ.30 ให้ต่อไปด้วย

จักเป็นพระคุณยิ่ง

Advertisements
%d bloggers like this: