ถ้าคุณคิดว่าคุณทำได้ คุณก็จะทำได้

มนุษย์ทุกคนต้องการความสำเร็จ ไม่มีใครพอใจที่จะอยู่อย่างขัดสน

หรือชอบที่จะเป็นรองคนอื่นให้เขาสับโขกตลอดเวลา

หัวใจของการสร้างความสำเร็จที่สำคัญที่สุดข้อหนึ่ง คือ

ความศรัทธานั้นสามารถเคลื่อนแม้กระทั่งภูผา


ถ้าคุณเชื่อมั่นว่าคุณสามารถเคลื่อนภูเขาทั้งลูก คุณจะทำได้จริงๆ แต่

ถ้าหากคุณไม่เชื่อในความสามารถของคุณเองเสียแล้ว ความล้มเหลวก็รอคุณ

อยู่ข้างหน้า

บางทีคุณอาจจะเคยได้ยินคนบางคนพูดว่า “เป็นเรื่องไร้สาระที่คุณจะ

สามารถเคลื่อนภูเขาทั้งลูกโดยเพียงแต่พูดด้วยลมปาก”

คนที่คิดอย่างนั้นแท้จริงแล้วกำลังสับสนระหว่างความเชื่อหรือความ

ศรัทธากับความหวัง และคนประเถทนี้ไม่หวังที่จะเคลื่อนย้ายภูเขา หรือหวังที่

จะมีตำแหน่งงานดีๆ มีคฤหาสน์หรูๆ หรือหวังจะเป็นผู้นำใครได้

ความศรัทธาหรือความเชื่อนั้นทำให้เราสามารถเคลื่อนภูเขาได้จริงๆ

หนทางแห่งความสำเร็จที่แน่นอนที่สุดก็คือ ความเชื่อที่ว่าเราจะทำได้สำเร็จ

ไม่มีอะไรลึกลับหรือมหัศจรรย์เกี่ยวกับอำนาจของความเชื่อหรือแรง

ศรัทธา

ความเชื่อกับทัศนคติที่ว่า เรามั่นใจ เราทำได้ จะสร้างพลังและความ

ชำนาญที่จำเป็นต่อความสำเร็จ ถ้าเชื่อมั่นอย่างจริงใจว่า เราทำได้ วิธีที่จะทำ

ก็จะเกิดขึ้ันเองโดยอัตโนมัติ

ทุกๆ วันในทุกๆ เมืองและทุกหมู่บ้าน คนหนุ่มสาวที่ำำกำลังเริ่มเข้า

ทำงานใหม่ แต่ละคนมักจะมีความหวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะประสบความสำเร็จ และ

ก้าวขึ้นเป็นหัวหน้างานหรือผู้จัดการใหญ่ แต่คนหนุ่มสาวเหล่านี้ส่วนใหญ่มักจะ

ไม่มีความเชื่อว่าตนเองสามารถที่จะก้าวหน้าไปจนถึงตำแหน่งสูงสุดนั้นได้ ซึ่ง

ในที่สุดก็เป็นความจริงว่าคนเหล่านี้ไม่ก้าวหน้าไปถึงไหน เพราะคนที่เชื่อว่า

ตนไม่สามารถที่จะก้าวหน้าขึ้นจนถึงตำแหน่งสูงสุดจะไม่ดิ้นรนหาวิธีที่จะ้ก้าว

ขึ้นไปในตำแหน่งนั้น ทัศนคติของคนเหล่านี้ คือ ทัศนคติของคนโดยทั่วไป

หรือคนระดับ “ปานกลาง”

แต่ยังมีคนหนุ่มสาวจำนวนน้อยกลุ่มหนึ่งที่มีความเชื่อมั่นจริงๆ ว่าพวก

เขาจะประสบความสำเร็จ คนเหล่านี้จะทำงานโดยมีความมุ่งมั่นและทัศนคติที่

ว่า “ฉันจะต้องก้าวหน้าจนถึงตำแหน่งสูงสุด” ซึ่งในที่สุดก็เป็นความจริงว่า คน

เหล่านี้ได้ก้าวหน้าจนเป็นผู้จัดการใหญ่ เพราะความที่เชื่อว่า เขาสามารถทำได้

นั้นไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เขาจึงศึกษาและสังเกตทัศนคติของผู้ที่ประสบความ

สำเร็จแล้ว เรืยนรู้วิธีการที่คนเหล่านั้นใช้ทำงานและตัดสินใจ จนในที่สุดเขา

เองก็ประสบผลสำเร็จเช่นเดียวกัน

วิธีการหรือหนทางที่จะทำมักจะเกิดขึ้นกับคนที่เชื่อว่า เขาทำได้ ถ้าคุณ

ไม่เชื่อว่าุคุณทำได้ คุณไม่มีหนทางที่จะทำ

ถ้าคุณเชื่อว่าคุณทำได้ คุณจะทำได้

เหตุผลและข้อแก้ตัวของคนจำนวนมากที่ประสบความล้มเหลว

ที่อ้างว่าเป็นสาเหตุสำคัญของความล้มเหลว มักจะใช้ข้อสังเกตทำนองว่า

“ที่จริงผมไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้อยู่แล้ว” หรือ “ความจริงผมไม่แปลกใจ

เท่าไรนักหรอกที่มันไม่สำเร็จ”

คำพูดประเภท “ตกลง ผมจะพยายาม แต่ผมคิดว่ามันทำไม่ได้หรอก”

เป็นทัศนคติที่จะนำไปสู่ความล้มเหลว

ความไม่เชื่อเป็นสิ่งบั่นทอนพลัีง เมื่อจิตใจไม่เชื่อหรือมีข้อสงสัย สมอง

จะหาเหตุผลที่จะมาสนับสนุนความไม่เชื่อนั้น ความไม่มั่นใจและความไม่เชื่อ ซึ่ง

เป็นจิตใต้สำนึกแห่งความล้มเหลว หรือความไม่ต้องการที่จะประสบความสำเร็จ

อย่างแท้จริงนั้น เป็นต้นเหตุของความล้มเหลวส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้น

คิดอย่างไม่มั่นใจย่อมล้มเหลว

คิดแบบผู้ชนะย่อมประสบผลสำเร็จ

จะสร้างพลังแห่งความเชื่ออย่างไร?

การที่จะสร้างและทำให้พลังแห่งความเชื่อแข็งแกร่ง มีหลัก 3 ประการ

ดังต่อไปนี้

1. คิดว่าต้องสำเร็จ อย่าคิดว่าจะล้ัมเหลว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือ

ครอบครัว ต้องคิดว่าคุณจะประสบความสำเร็จ เมื่อคุณประสบกับปัญหายุ่งยาก

จงคิดว่า “เราจะชนะ” ไม่ใช่ “เราจะแพ้” เมื่อคุณแข่งกับคนอื่นต้องคิดว่า เรา

เก่งเท่าๆ กับคนที่เก่งที่สุด ไม่ใช่ “เราเป็นรองเขา” เมื่อโอกาสเกิดต้องคิดว่า

“เราทำได้ ไม่ใช่ปอดว่า เราทำไม่ได้หรอก” ให้จิตใจส่วนที่คิดว่า “เราจะ

สำเร็จ” ชี้นำความคิดของคุณ ความคิดที่เชื่อว่าจะสำเร็จจะควบคุมจิดใจของคุณ

ให้คิดแผนการ และกลยุทธ์ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ ถ้าคิดว่าจะล้มเหลวย่อมนำ

ไปสู่ความล้มเหลว เพราะความคิดที่ว่าจะล้มเหลวจะควบคุมจิตใจให้คิดในสิ่ง

ที่ผิดพลาด

2. เตือนตัวเองอย่างสม่ำเสมอว่าคุณเก่งกว่าที่คุณคิด คนที่ประสบผล

สำเร็จไม่ใช่ซูเปอร์แมน ความสำเร็จไม่ต้องอาศัยหัวสมองที่ดีเลิศ และก็ไม่มี

อะไรมหัศจรรย์เกี่ยวกับความสำเร็จ ความสำเร็จไม่ใช่ขึ้นสอยู่กับโชคชะตา

คนที่ประสบผลสำเร็จก็เป็นเพี่ยงคนธรรมดาที่ได้พัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองและ

ทำตามนั้น อย่า-อย่ายอมรับหรือแสดงให้ใครเห็นว่าคุณไม่ใช่คนชั้นหนึ่งเป็น

อันขาด

3. คิดใหญ่ ขนาดของความสำเร็จถูกกำหนดโดยขนาดของความเชื่อ

ของคุณ คิดอะไรเล็กๆ ก็จะประสบผลสำเร็จเพียงเล็กน้อย คิดการใหญ่จะนำ

ไปสู่ความสำเร็จยิ่งใหญ่ จำไว้ว่าความคิดใหญ่และแผนการใหญ่นั้นปกติจะ

ทำได้ง่ายกว่าความคิดเล็กและแผนการเล็กe0b8aae0b8b9e0b989

Advertisements
%d bloggers like this: