ขอขอบคุณผู้มีจิตเมตตาทุกท่าน

เรียน ผู้มีจิตใจเมตตาทุกท่าน
dsc_97991ตามที่กระผม(ปอ.อ้อ)ได้ขอความอนุเคราะห์ท่านผ่านทาง email

ขอความช่วยเหลือบริจาคสิ่งของเพื่อนำไปมอบให้กับเด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสที่โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และได้รับสิ่งของบริจาคมาเป็นจำนวนมาก นั้น
บัดนี้กระผมและขณะซึ่งประกอบไปด้วยชมรมศิษย์เก่าตากพิทยาคม รุ่น 30 อบต.วังควง และแม่บ้านอำเภอสามเงา ได้ร่วมเดินทางไปบริจาคสิ่งของเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2552 ที่โรงเรียนดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นที่ดีใจแก่เด็กๆเป็นอย่างมาก(โดยมีรายละเอียดรูปภาพแนบท้าย) ดูที่นี่

สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่มีจิตใจเมตตาเด็กที่ด้อยโอกาสที่โรงเรียนบ้านห้วยกองมูลก็ขอให้ผลบุญอันนี้จงมีแด่ท่านทุกคน

ขอแสดงความนับถือ

นายณฤทธิ์ ศรีปวนใจ

“ช่วยส่งต่อให้กับผู้ที่มีจิตใจเมตตาด้วยครับ”

Advertisements
%d bloggers like this: