สุดยอดแห่งความสำเร็จ ตอนที่ 2

ทุกด้าน แวดล้อมด้วยทะเลทรายแล้งชีวิต และเทือกเขาหินสีเทาเปลี่ยวร้าง

เจริโค เป็นประหนึ่งสวรรค์เขียวขจี แห่งที่ราบอันอุดมสมบูรณ์ ด้วยตาน้ำ

ธรรมชาติ และท่อชลประทาน


พืชพันธุ์ธัญญาหาร ณ ดินแดนแห่งหนึ่ง ทรงคุณค่าเสียจนครั้งหนึ่ง มาร์ค

แอนโทนี เคยอุทิศให้ คลีโอพัตรา จักรพรรดินีเลอโฉมเป็นราชบรรณาการ

ไม่นานนัก พระนางก็ถูกชักจูง จนขายมันให้กับ เฮร๊อด ผู้เก็บเกี่ยวภาษีจาก

ดินแดนที่พระองค์ซื้อมาอย่างหนัก ตราบจนเสด็จสวรรคต

เมื่อโอรสของเฮร็อค อาร์เชลาอุส ถูกโรมถอดถอนจากอำนาจ เจริโค และ

แคว้น จูเดีย ทั้งมวล อยู่ภายใต้การปกครองของข้าหลวงจากโรม

คนเหล่านี้ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีอำนาจทางการทหารหนุนหลัง ใส่ใจกับเรื่อง

เรือกสวนไร่นาน้อยมาก พะวงอยู่เฉพาะก็แต่ภาษี ที่จะชักจากพืชผลแต่ละชนิดเท่านั้น

ดันนั้นเองในแต่ละปีที่ผ่านไป ซัคเคอุส จึงซื้อที่ของหลวงเดิมไว้ในครอบครอง

มาขึ้นทุกที จากสวนมะเดื่อเล็กๆ ที่มีอยู่เดิม ก็แผ่ขยายไพศาลออกไป

ในฐานะที่เป็นสมุหบัญชีของเขา ข้ายังจำได้ถึงครั้งที่เขามีลูกจ้างทำสวน

มากกว่าสองพันคน โดยยังไม่ต้องกล่าวถึงอีกราวๆ สามร้อย ที่ประจำตามร้านที่

เราตั้งขึ้น ขายพืชผลทั้งใน และนอกกำแพงเมือง

ซัคเค�ุส กับ โจเซฟขณะที่กิจการต่างๆ ของซัคเคอุส เจริญงอกงานขึ้น ศรัทธา ความเชื่อถือที่

เขามีต่อความสามารถ และวิจารณญาณของข้า ก็เพิ่มพูนขึ้นทุกที จนเราใกล้ชิด

สนิทสนมกันยิ่งกว่าพี่น้อง

คลังเก็บฝ้ายหลังแรกของเขา สร้างขึ้นในเจริโค ตามคำแนะนำของข้า ภายใน

ระยะเวลาไม่นาน มันก็ถูกแทนที่ด้วยเคหาสน์โอฬาร เชื่อมติดต่อกับคลังสินค้าใหญ่

ที่แผ่ขยายออกไปกว่าพันสองร้อยศอก ซึ่งไม่มีที่ใดเทียบได้ แม้แต่ในเยรูซาเลม

ความทรงจำรำลึกของข้า ต่อวันเวลาเหล่านั้น เจิดจ้าอยู่ในจิตใจ ประหนึ่งรังสี

แห่งอรุโณทัย

ขบวนคาราวานยาวเหยียดของเหล่านายวาณิชจากทั่วโลก พากันมายังคลังขน

ถ่ายสินค้าของเรา ทั้งซึ้อหาพืชผลด้วยทองคำ และเงิน และต่อรองแลกเปลี่ยนด้วย

สินค้าน่าทึ่งจากแดนไกลที่พวกเขานำมา

น้ำมัน เหล้าองุ่น และเครื่องเคลือบ บ่อยครั้งจะมาจาก มาร์คุสฟิลิซิอุส แห่ง โรม

จาก เครสปี แห่ง ซิซิลี ก็มีพวกอัญมณีแปลกๆ และปศุสัตว์ที่แข็งแรงบึกบึน

มัสธัส แห่ง อธิโอเปีย บรรทุกกระดองเต่า และเครื่องเทศรสจัด มาขายผู้หญิง

แห่งเจริโค

ลิโน แห่ง สเปน ส่งทองคำและเหล็กมา

พวกเยอรมัน ส่งขนสัตว์และอำพันขัดเีรียบมาขาย

ส่วนพรม เครื่องหอมที่ยาก และหนังสัตว์ นั้นมาจาก ไดออน แห่ง เปอร์เซีย

วู สัง ปแห่งนคร เซี่ยงไฮอันไกลโพ้น ส่งผ้าไหมมายังคลังสินค้าที่ใหญ่ที่สุดใน

เจริโคแห่งนี้

ขากลับ กองคาราวานเหล่านี้ จะบรรทุกเอาผลไม้นานาชนิด ฝ้าย น้ำผึ้ง

น้ำมัน กล้วยหอม สีย้อม อ้อย อง่้น ข้าวโพด และน้ำหอม จากยางไม้ที่มีราคาแพง

ทั้งหมดเหล่านี้ ซึ่งงอกงามอยู่ในที่ดินของซัคเคอุส ซึ่งเพิ่มขึ้นทุกที่ กลับไปด้วย

คลังสินค้าของเขา เริ่มกลายเป็นแหล่งหล่อเลี้ยงโลกที่เจริญแล้วทั้งมวล

quasi05ต่อปวงชนแห่งเจริโค ซัคเคอุส เป็นที่เครารพนับถึอ ยิ่งกว่าบรรดาเจ้าชายแห่ง

พ่อค้า ที่ขึ้นล่องไปมามากมายนัก

ต่อเหล่าผู้ยากจนค่นแค้นแห่งเจริโค ทั้งชรา และฉกรรจ์ ผู้ที่ถูกสิ่งแวดล้อม

อันอยู่นอกเหนือความควบคุม ลิขิตให้ต้องมีชีวิตที่ทุกข์ยาก นายของข้า เป็นเสมือน

แสงเทียนแห่งความหวังของพวกเขา เป็นผู้พาให้พ้นจากความยากแค้น ผู้ช่วยเหลือ

ให้รอดจากความหิวโหย ผู้รักษาโรคร้าย และร่มโพธิ์ร่มไทร จากความอาดูรพูนเทวษ

แห่งชีวิต

เริ่มต้นตั้งแต่เมื่อเราทำงานร่วมกันเป็นปีที่สอง ข้าซึ่งได้รับการไว้วางใจให้เป็น

สมุหบัญชี ก็ได้รับคำสั่งให้แบ่งปันครึ่งหนึ่งของผลกำไร ที่จะได้รับในแต่ละปี ให้กับ

ผู้ขาดแคลนทั้งหลาย

clipquasi5ยิ่งกิจการของเราขยายไพศาลขึ้น เหล่าคนยากแค้นในเมืองก็ได้รับอาหาร

และเสื้อผ้ามากขึ้น อาคารต่างๆ ถูกสร้างขึ้นมา เพื่อให้เป็นร่มไม้ชายคาของคนชรา

และเด็กกำพร้า

แพทย์จากอียิปต์ และโรม ถูกจ้างมาดูแลคนพิการ และควบคุมโรค

ครูมากมาย ถูกจ้างมาให้ความรู้กับเด็กๆ

แม้แต่ยาจก และคนจรจัดขั้นต่ำที่สุด ก็ยังถูกลากขึ้นมาจากข้างถนน แล้วนำ

ไปดูแลรักษาจนมีน้ำมีนวลขึ้น

มันเป็นเรื่องสุดจะคำนวณได้ แม้แต่ตัวข้าเอง ว่าทองคำ และเงินถูกใช้

จ่ายไปเท่าไร และกี่ชีวิตที่ถูกกู้ให้รอด โดยความเมตตาของซัคเคอุส

ไม่เหมือนกับคนมั่งคั่งส่วนใหญ่ ที่มักพึงในให้การทำกุศลของตนเป็นที่เลื่อง

ระบือไปทั่วแผ่นดิน ซัคเคอุส กระทำกิจอันการุณของตน ด้วยความสมถะ และ

ปราศจากการประโคมใดใด

แม้แต่ปราชญ์ลือนามจากเอเธนส์ผู้นั้น หลังจากรู้ว่า ซัคเคอุส ประสพความ

สำเร็จเยี่ยงไรบ้าง ภายในเวลาไม่ถึงสามสิบปี ก็ประกาศออกมาว่า เขาคือ

“สุดยอดแห่งความสำเร็จในโลกนี้”

ข้ายังจำได้ว่า ซัคเคอุสหน้าแดง แล้วยักไหล่กว้างหนาของเขา เมื่อได้ฟังเช่นนั้น

ปฏิกิริยาตอบสนอง เมื่อได้สดับคำสรรเสริญของเขา เป็นเช่นเดียวกันหมด

ซัคเคอุส ปกครองอาณาจักรของเขา ด้วยมือที่เที่ยงธรรม และมั่นคง มี

โศกนาฏกรรมประการเดียว ที่ทำให้ยุดแห่งความมั่งคั่งนี้ต้องหมองมัวไป และมันทำ้ให้

เราทั้งคู่ใกล้ชิดกันยิ่งกว่าเดิม

ช่างน่าประหลาด ที่ความทุกข์เทวษร้อยรัดหัวใจสองดวง กระสันแน่น

ยิ่งกว่า ความสุขมากนัก

Advertisements
%d bloggers like this: