สุดยอดแห่งความสำเร็จ บทเริ่ีมต้น

ข้าขอเตือนไว้ก่อน

ถ้อยคำที่ท่านกำลังจะอ่านนี้ อาจจบชีวิตของท่านลงได้


มีจารึกเอาไว้ว่า ชีวิตที่เปล่าประโยชน์นั้น เลวร้ายกกว่าการตายเสียแต่ยังเยาว์มากนัก

ถ้าแต่ละปีที่ผ่านมาของการเต้นแห่งหัวใจของท่าน นับแต่โผล่พ้นจากครรโภทร

ซ่านอยู่ด้วยพิษร้ายแห่งความล้มเหลว และคับข้องใจ ปวดร้าว ไม่สมปรารถนา พ่ายแพ้

และสมเพชตนเอง

ข้าขอบอกกับท่านว่า จงยุติการดำรงอยู่ที่แสนเข็ญนั้นเสียในทันที แล้วเริ่ม

ต้นสร้างชีวิตใหม่

การดำรงอยู่ใหม่ ที่อาบท้นไปด้วยความรัก ความภาคภูมิ ความสำเร็จ

และสันติแห่งจิตใจ

ข้าไม่เพียงบอกว่า ท่านควรกระทำเท่านั้น แต่ข้าขอบอกว่า ท่านสามารถทำได้

ข้าไม่เพียงบอกว่า ท่านสามารถทำได้เท่านั้น แต่ข้าบอกว่า ท่านต้องทำ

จงเตรียมตัวเตรียมใจ ที่จะรับ และนำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งมรดกล้ำค่า ที่ข้า

กำลังจะแบ่งปันให้ท่าน ณ บัดนี้

ข้าชื่อ โจเซฟ

ข้าอยากจะเป็นนักเล่านิทาน ผู้ประสพความสำเร็จ และสามารถบัญชาภาษาได้

ดังใจนึก แทนที่จะใช้เวลาทั้งชีวิต เป็นสมุห์บัญชีเช่นนี้

แต่ก็เถอะ ถึงจะมีข้อบกพร่องเช่นไรก็ตาม ข้าต้องบันทึกเรื่องของ ซัคเคอุซ

เบน โจชัว เอาไว้ เพื่อเป็นคุณแก่ชั้นชนรุ่นต่อๆ ไป

เพื่อว่าพวกเขา จะได้รับการชี้นำที่ถูกต้องในการแสวงหาชีวิตที่ดีกว่า

เรื่องราวของเขา และที่สำคัญที่สุด คือของขวัญที่เขามอบให้แก่มนุษยชาติ

มันจะต้องไม่มอดมลายไป ภายใต้ธุลีทรายที่ไร้น้ำใจแห่งห้วงทะเลทราย ซึ่งจะกลบ

ฝังซากกระดูกของพวกเราเช่นกัน พวกเราที่ได้รู้จัก และรัก และเรียนรู้อย่างมหาศาล

จากสิ่งมีชีวิต ที่พระเป็นเจ้า ทรงรังสฤษฏ์ขึ้นมาเป็นพิเศษผู้นี้

เขาเป็นกำพร้าตั้งแต่อายุห้าขวบ

เด็กอื่น พากันล้อเลียร่างที่วิกลวิการของเขา หัวที่ใหญ่โต และบ่ากว้างตั้ง

อยู่บนลำตัวกลมป้อม และขาเล็กๆ ป้อแป้ ที่ไม่ยอมเติบโต

เขาไม่เคยเรียนหนังสือ วันเวลาอันล้ำค่าแห่งวัยเยาว์ ผ่านไปกับการทำงาน

เหนื่อยยากสายตัวแทบขาด จากอรุณรุ่ง จวบย่ำสนธยา เฝ้าแต่ขุดดิน และเก็บผลไม้

ในไร่อันกว้างใหญ่ไพศาลของกษัตริย์ เฮร็อด

แต่แม้จะทุพพลภาพเช่นนั้น เขาก็ได้กลายเป็นบุรุษผู้มั่งคั่งที่สุดใน เจริโค

เป็นเจ้าของไร่นาในรัศมีเดินครึ่งวัน จากเจริโค กว่าครึ่ง

คฤหาสน์ของเขา ซึ่งแวดล้อมด้วยทิวปาล์ม สูงตระหง่าน และต้นอินทผลัม

โอฬารตระการล้ำ ด้วยว่าครั้งหนึ่ง มันเคยเป็นพระราชฐานเหมันต์ของเฮร็อด

และราชโอรสผู้อ่อนแอ น่าชัง ผู้สืบราชสมบัติต่อมา

ปราชญ์เรืองนามจากกรีกผู้หนึ่ง ซึ่งได้วิสาสะกับเขา ในยามที่อาชีพของเขารุ่ง

เรืองสุดยอด เมื่อกลับไปยังเอเธนส์แล้ว ถึงกับป่าวประกาศในมวลหมู่ญาติมิตรว่า

ในที่สุด ก็ได้พบบุรุษผู้พิชิตโลกที่แท้จริงแล้ว แต่ตัวผู้นั้นเอง ยังหาได้ตระหนักในความ

สำเร็จของตนเองไม่

ในปัจฉิมวัย เขารับทำหน้าที่ในตำแหน่ง ที่หากเป็นผู้อื่น จะนำเอาความดูถูก

เหยียดหยาม และจงชังมาสู่ ดังที่ได้เคยเป็นมา กับผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งนี้มาคนก่อนๆ

แต่ความรัก และเคารพ จากผู้คนที่เขาได้เคยเสวนาด้วย และได้ช่วยให้ชีวิต

เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น หาได้ลดราลงไม่

เมื่อใกล้จะถึงวาระสุดท้าย เขาได้เข้าไปมีส่วนร่วมในสิ่งที่ข้าแน่ใจว่า เป็น

ปาฏิหาริย์โดยแท้ ถึงแม้ว่า ข้าจะไม่เคยเชื่อในปาฏิหาริย์มาก่อนเลย

ไม่มีผู้ใดที่ได้เป็นประจักษ์พยานในเหตุการณ์ลี้ลับนั้น จะสามารถอธิบายมันด้วย

ถ้อยคำอื่นได้

และองค์ประกอบต่างๆ ของปาฏิหาริย์นี้แหละ ที่อาจเปลี่ยนแปลงซึ่งวิถี

ชีวิตของท่านได้ดังเช่นที่ได้กระทำต่อคนอื่นๆ มาแล้ว

โปรดทำใจประหนึ่งว่า ได้ยินเสียงของข้า แว่วอยู่ริมโสต แทนการอ่านด้วย

จักษุ

จงวาดมโนภาพว่า ท่านกำลังผ่อนพักศีรษะที่เหนื่อยล้า ลงบนตักของข้า

ดังที่ท่านเคยกระทำมานานนักหนาแล้ว บนตักของพ่อแม่

วันนี้ก็เป็นเช่นเดียวกับวันอื่นๆ ซึ่งท่านได้ดิ้นรนต่อสู้ด้วยพลังที่พ้นไปจาก

การควบคุมของตนเอง เพื่อให้บรรลุมาซึ่งสันติ และความมั่นคงปลอดภัยเพียงน้อยนิด

เพื่อตัวเอง และเหล่าผู้คนอันเป็นที่รัก และพึ่งพาท่าน

จงให้ข้าปัดเป่าเอาบาดแผลฟกช้ำ แห่งสงครามชีวิตในวันนี้ไปจากท่านเถิด

ขณะที่ข้าแบ่งปันขุมทองแห่งปัญญา ของเอกบุรุษผู้นี้กับท่าน ปัญญาญาณที่ท่าน

สามารถจะรู้ไปปรับใช้กับ วิธีที่คิด รู้สึก และกระทำได้ เพื่อว่าในชั่วระยะเวลาหนึ่ง

ท่านจะได้แปรเปลี่ยนไป เปลี่ยนจากใบไม้แห้งที่เหี่ยวเฉา เอาแต่เคว้งคว้างไปสุดแล้ว

แต่สายลมจะชักนำ กลายมาเป็นมนุษย์ผู้ทรงค่า ควรแก่การทรนง ภาคภูมิ ดัง

ปรารถนา

เหนืออื่นใด โปรดอดทน ฟังช้าเล่าให้สิ้นความ

เราถูกชักนำมาพบกัน ท่านกับข้า ด้วยจุดประสงค์บางอย่าง

ใครเล่าจะรู้ว่า องค์พระเป็นเจ้า ทรงมีแผนการเช่นไร สำหรับพวกเรา?

ใครเล่า จักอธิบายความเร้นลับของการที่ท่านเกิดมาอ่านถ้อยคำเหล่านี้เข้า

ในช่วงอันจำเพาะเจาะจงของชีวิตช่วงนี้ แทนที่จะได้อ่านถ้อยคำของผู้อื่น?

ท่านเตรียมพร้อมหรือยัง ที่จะย่างออกมาจากคราบชีวิตเก่า แล้วเริ่มต้นใหม่?

ณ จุดนี้ ใช่ว่ามีน้อยมากที่ต้องสละไป และได้มาซึ่งทุกสิ่งทุกอย่าง หรือไม่?

ในฐานะของผู้จัดการพินัยกรรมของเขา อันเป็นตำแหน่งที่ข้าแต่งตั้งตัวเอง

ขอขอถ่ายทอดทรัพย์อันทรงค่าที่สุด ในบรรดาทรัพย์ทั้งมวลของซัคเคอุส ให้กับท่าน

ณ บัดนี้

ท่านจะทำประการใด ต่อมรดกเหนือธรรมดาของเขา…ล้วนขึ้นนอยู่กับตัวท่าน

เองทั้งสิ้น

Advertisements
%d bloggers like this: