ร่วมบริจาคช่วยน้องๆ ผู้ขาดแคลนอุปกรณ์การศึกษา ร.ร.บ้านห้วยกองมูล

dsc_97991ขอความอนุเคราะห์ สำหรับผู้มีจิตศรัทธาและสนใจที่จะร่วมทำบุญ กับเด็กๆ โรงเรียนบ้า้นห้วยกองมูลสาขาบ้านขุนแม่คะตวน จ.แม่ฮ่องสอน

เรียน เพื่อนตากพิยาคม รุ่น 30 และผู้มีจิตใจเมตตาทุกๆท่าน

ด้วยผมณฤทธิ์ ศรีปวนใจ (ปอ.อ้อ) ได้มีรุ่นน้องเป็นครูอยู่ที่บ้านห้วยกองมูลสาขาบ้านขุนแม่คะตวน หมู่ที่ 3 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่กลางป่าภูเขา มีครู 2 คน มีเด็กนักเรียน 39 คนไม่มีไฟฟ้าใช้(มีแต่แผงโซล่าเซลไม่มีแบตเตอรี่เก็บไฟ) ถังเก็บน้ำวัสดุการศึกษาและยังขาดแคลนสิ่งที่ต้องใช้อีกมาก

(ตามรายละเอียดที่น้องเค้าส่งมาขอความช่วยเหลือแนบมา)

จึงได้ขอความอนุเคราะห์มายังผม
ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่ด้อยโอกาส จึงขอความอนุเคราะห์มาท่านผู้มีจิตใจเมตตาขอบริจาค
สิ่งของไม่ว่าจะเป็น สมุด ดินสอ ปากกา เสื้อผ้า แบตเตอรี่(อยากได้มากที่สุด) หรือสิ่งอื่นที่ท่านเห็นว่าจำเป็น โดยผมจะไปมอบให้น้องเค้าที่ อ.สบเมยประมาณวันที่ 31 มกราคม 2552
โดยบริจาคได้ที่ ปอ.อ้อ โทร.081-8887552 , 089-7035521 หรือ คุณเฟิสท์(First) 081-5348588 หรือ คุณวีระพล กาวี 08-9704-7137 หรือ คุณบอย(เครา) 08-9107-6869 หรือส่งมาที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110ในนามปอ.อ้อ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอให้ทุกท่านที่มีจิตใจเมตตาจงมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน
และร่ำรวยในทรัพย์สินเงินทอง เทอญ

หนังสื�ข�ความช่วยเหลื�สภาพทั่วๆ ไปข�งโรงเรียน


Advertisements
%d bloggers like this: